Festiwal Smaku
533 993 337
biuro@unlimitedgroup.pl

Wyzwania zatrudniania. Zrównoważony HR. Czy to możliwe?

Świat się zmienia. Czy chcemy czy nie. Nie sądziłam tylko że, aż tak bardzo i aż tak szybko.

 Zaczynając karierą zawodową jako sprzedawca bezpośredni B2B starałam się dużo obserwować, rozmawiać z właścicielami firm. Jednym z nich był szewc w centrum Warszawy, pan w wieku 65 – 70 lat, widać było że specjalista w swoim fachu, jego lokal był stary, szary, ledwo widoczny szyld. Pan zastanawiał się nad zamknięciem bo firma nie przynosiła już dochodów.

Bardzo mocno mnie wtedy uderzyła świadomość upływu czasu. Szewc został w miejscu, świat poszedł do przodu. Jego umiejętności zawodowe, nie odzwierciedlały się w zarobkach.

Nie sądziłam że 20 lat później doświadczę analogicznej obserwacji tyle że dotyczącej runku pracy, zatrudniania i zarządzania ludźmi.

Kontunuując karierę jako menadżer firmy stosowaliśmy podejście „ilościowe” – nie ten to następny. Dużo ogłoszeń, dużo rozmów, tak by z kandydatów wyłonić właściwe osoby pod względem cech charakteru i chęci do pracy. Duża fluktuacja pracowników nie była problemem bo czekali kolejni kandydaci. Wymagania były skierowanie głównie w stronę pracownika a, dużo mniej w stronę firmy.

Obecny rynek pracy to zwrot o 360 stopni.

 

Na inność sytuacji, prócz warunków demograficznych, spadającej liczby narodzeń, mają wpływ warunki historyczne, czyli że na rynku są obecne osoby które pamiętają czy wychowywały się w socjalizmie, trudnych warunkach ekonomicznych, braku pracy itp. oraz ludzie dla których cały dobrobyt i pełne półki w sklepach są oczywistością.

Obecne pokolenie zostało wychowane przez ludzi którzy jeszcze doświadczali niedostatku więc swoim pociechom chcą dać wszystko czego nie mieli i stworzyć najlepsze warunki życia.

 

I tak mamy mix pokoleniowy z którym jako pracodawcy, osoby rekrutujące musimy się zmierzyć. Nie zawsze zdając sobie sprawę jak postępować, co zmienić, czemu nie wychodzi, czemu stare, sprawdzone metody już się nie sprawdzają.

 

Aktualnie na rynku pracy i często w firmach mamy obecne 4 pokolenia ludzi:

- Baby Boomers – urodzeni 1945-1964

- Pokolenie X – urodzeni 1965 – 1980

- Pokolenie Y – urodzeni 1981 – 1995

- Pokolenie Z – urodzeni po 1996

 

Wynikają z tego różnice pokoleniowe z których często sobie nie zdajemy sprawy a są przyczyną konfliktów, niezrozumienia a finalnie rotacji pracowników i tak:

- Baby Boomers – zależy na wynagrodzeniu i dodatkowych benefitach wynikających z ubezpieczenia – to oni odkładali, oszczędzali by „dzieci miały lepiej”

- Pokolenie X – zależy na wynagrodzeniu i możliwości awansu zawodowego, podejmowaniu ambitnych wyzwań, znaczeniu – dlatego dla niech naturalne są nadgodziny, też dążą do polepszenia statusu, przenosząc pokoleniowo poczucie braku i „oszczędzania”

- Pokolenie Y - Millenialsi – cenią sobie wynagrodzenie, awans i częściowo pasę, czyli życie po pracy

- Pokolenie Z – również cenią wynagrodzenie, które jest dla nich oczywistością, mają dużą odwagę do zmiany pracy na bardziej im odpowiadającą, więcej płatną, czas wolny i rozwijanie pasji po pracy, stawiają na równi z pracą, czasem ponad nią

 

O ile pracujemy w małej firmie i możemy sobie dobrać pracowników z naszego pokolenia, w zbliżonym wieku, którzy cenią sobie te same wartości i z którymi dużo lepiej się porozumieć.

W średnich firmach gdzie potrzebujemy większej ilości pracowników, z różnymi umiejętnościami gdzie w ramach jednego organizmu współpracują osoby z różnych grup pokoleniowych, potrzebujemy nowego podejścia do procesu rekrutacji, selekcji, wzięcia pod uwagę preferencji danej grupy pokoleniowej.

 

tel. 533 993 337 <<< szkolenia HR Lublin >>>

 

Wyzwań w zakresie rekrutacji, selekcji, zarządzania pracownikami jest dużo więcej niż wymienione powyżej.

Do ważnych należy chociażby:

- zarządzanie w zespole rozproszonym,

- praca zdalna i usamodzielnianie pracowników,

- gotowość do wykorzystywania nowych technologii i potencjału pracowników,

- umiejętność angażowania w sprawy firmy,

- dynamiczne reagowanie na pojawiające się zmiany.

 

Właścicieli firm, przedsiębiorców, biznesmenów, menadżerów, kierowników i pracowników działów HR, liderów zapraszamy na >organizowane przez nas szkolenie z obszaru HR, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania zespołem<, dobrane do Państwa firmy i potrzeb. Szkolenia realizowane są przez doświadczonych trenerów i praktyków. Przeprowadzamy je na miejscu u klienta lub w naszych placówkach w Lublinie, bądź też on-line.

Aktualnie w 2024 roku ruszają dwa projekty dofinansowania ze środków unijnych z nowej perspektywy w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021- 2027, skierowane do szkoleń dla pracodawców i pracowników firm. Kursy mają być prowadzone przez podmioty uprawnione, wpisane do Bazy Usług Rozwojowych – BUR. Unlimited Centrum Szkoleń Lublin wpis taki posiada.

 

Zapraszamy do kontaktu - dofinansowane szkolenie, kurs HR Lublin dla pracowników, dla przedsiębiorców, dla firm. 

tel. 533 993 337 lub biuro @ unlimitedgroup.pl

 

< Akademia HR >to program PARP ( Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)>, oferujący dofinansowanie na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców, menedżerów i zespołów HR, mający na celu wsparcie w obliczu zmian rynkowych, takich jak cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, różnorodność oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Program obejmuje małe, średnie i duże firmy i ich pracowników, działy kadr, a dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów usług. <<< więcej >>>

Celem projektu Akademia HR jest - Przygotowanie firm na zmiany w rynku pracy. Zrównoważone strategie HR.

Szkolenia prowadzące do zmian mają wsparcie organizacji w:

Dostosowaniu technologii - Dofinansowanie szkoleń i usług wspierających cyfryzację i automatyzację firm. 

Wsparcie pracy zdalnej - Szkolenia i usługi pomagające firmom w efektywnym zarządzaniu pracą zdalną i hybrydową.

Rozwój kompetencji HR - Promowanie doskonalenia umiejętności zespołów HR w zakresie dostosowania do wielopokoleniowości, wielokulturowości, starzenia się kadr aby skutecznie zarządzać współczesnymi wyzwaniami

Integracja osób z niepełnosprawnościami oraz innych narodowości - Dofinansowanie szkoleń dla firm integrujących osoby z niepełnosprawnościami i pochodzenia kulturowego.

Równość szans i zrównoważony rozwój - Wspieranie firm w tworzeniu równych szans dla pracowników i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Przygotuj firmę do zadań jutra !

Pozyskaj środki !

Zrealizuj szkolenia z BUR !

Pozyskamy dla Państwa odpowiednia dofinansowanie, wspólnie dobierzemy i zrealizujemy szkolenie, kurs.

< Sprawdź, jak możemy wspierać rozwój Twojej firmy! >

Zapraszamy do kontaktu. Tel . 533 993 337

 Projekt Akademia HR obejmuje firmy działające na terenie całej Polski. Unlimited Centrum Szkoleń świadczy szkolenie, kursy, doradztwo stacjonarnie - Lublin, województwo lubelskie, możliwość zrealizowania szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce również on-line.

Kontakt szkolenie Lublin HR Humen Resources, kursy zawodowe ZZL Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - tel. 533 993 337

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team